Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    edimsellik
    Effektivität
    {sub} {f}