Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    eğik kiriş
    constr.
    Schrägbalken
    {sub} {m}