Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    dağıtım alanı
    Verbreitungsgebiet
    {sub} {n}