Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    bilgi işleme
    Informationsverarbeitung
    {sub} {f}