Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  bachelor diploması
  {sub} 
  educ.
  Bachelor-Abschluss
  {sub} {m} 

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  lise diploması
  educ.
  Abiturzeugnis
  {sub} {n} 
  lisans diploması
  {sub} 
  educ.
  Bachelor
  {sub} {m} 
  bachelor tezi
  {sub} 
  educ.
  Bachelorarbeit
  {sub} {f} 
  mezuniyet diploması
  Abschlusszeugnis
  {sub} {n} 
  yüksek okul diploması
  educ.
  Hochschuldiplom
  {sub} {n} 
  yüksek lisans diploması
  educ.
  Magisterabschluss
  {sub} {m} 
  yüksek lisans diploması
  educ.
  Masterabschluss
  {sub} {m} 
  meslek dalından lise diploması
  Fachabitur
  {sub} {n}