Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    bağımlılık hastalığı
    Suchtkrankheit
    {sub} {f}