Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  büyük arazi
  Besitzung
  {sub} {f} 

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  çayırlık arazi
  Wiesengrund
  {sub} {m} 
  açık arazi
  Freie
  {sub} {n} 
  özel arazi Privatgelände
  özel arazi
  Privatgrundstück
  {sub} {n} 
  arazi
  Gelände
  {sub} {n} 
  arazi
  Landfläche
  {sub} {f} 
  arazi
  Land
  {sub} {n} 
  arazi
  Terrain
  {sub} {n} 
  arazi
  Gefilde
  {sub} {n} 
  poet.
  büyük dede ve büyük nine
  Urgroßeltern
  {sub} {pl} 
  arazi modeli
  Geländemodell
  {sub} {n} 
  arazi ıslahı
  Landgewinnung
  {sub} {f} 
  arazi sahibi
  hist.
  Grundherr
  {sub} {m} 
  arazi analizi
  econ.
  Standortanalyse
  {sub} {f} 
  arazi yönetimi
  Flächenmanagement
  {sub} {n} 
  arazi kullanımı
  Landnutzung
  {sub} {f} 
  arazi kullanımı
  Flächennutzung
  {sub} {f} 
  arazi kullanımı
  Flächenverbrauch
  {sub} {m} 
  arazi politikası
  Bodenpolitik
  {sub} {f}