Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  asgari tutar
  {noun}
  der Mindestbetrag
  {noun} {m}
  asgari tutar
  {noun}
  die Mindestmenge
  {noun} {f}

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  asgari sınır
  {noun}
  die Bagatellgrenze
  {noun} {f}
  eli ayağı tutar
  {adj}
  arbeitsfähig
  {adj}
  asgari miktar
  {noun}
  das Mindestmaß
  {noun} {n}
  asgari yaş
  {noun}
  das Mindestalter
  {noun} {n}
  asgari ciro
  {noun}
  der Mindestumsatz
  {noun} {m}
  kalan tutar
  {noun}
  der Restbetrag
  {noun} {m}
  kısmi tutar
  {noun}
  der Teilbetrag
  {noun} {m}
  nihai tutar
  {noun}
  der Endbetrag
  {noun} {m}
  asgari ücret
  {noun}
  finan.
  der Mindestlohn
  {noun} {m}
  asgari
  {noun}
  das Minimum
  {noun} {n}
  asgari
  {adj}
  mindestens
  {adj}
  asgari sermaye
  {noun}
  das Mindestkapital
  {noun} {n}
  genel tutar
  {noun}
  der Gesamtbetrag
  {noun} {m}
  brüt tutar
  {noun}
  der Bruttobetrag
  {noun} {m}
  ek tutar
  {noun}
  der Zusatzbetrag
  {noun} {m}
  tutar
  {noun}
  die Summe
  {noun} {f}
  tutar
  {noun}
  der Betrag
  {noun} {m}
  temel tutar
  {noun}
  der Grundbetrag
  {noun} {m}