Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  abdest almak
  rel.
  sich rituell waschen

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  duş almak
  duschen
  {vb} 
  duş almak
  brausen
  {vb} {vi} 
  işe almak
  anheuern
  {vb} {vt} 
  ugs.
  ele almak
  vornehmen
  {vb} {vt} 
  abdest
  rel.
  rituelle Waschung
  toz almak
  entstauben
  {vb} {vt} 
  işe almak
  mil.
  anwerben
  {vb} {vt} 
  işe almak
  anheuern
  {vb} {vt} 
  ele almak behandeln
  ele almak
  erörtern
  {vb} {vt} 
  işe almak
  einstellen
  {vb} {vt} 
  işe almak
  anstellen
  {vb} {vt} 
  ele almak
  anpacken
  {vb} {vt} 
  abdest
  rel.
  Gebetswaschung
  {sub} {f} 
  öne almak vorrücken
  öne almak
  vorverlegen
  {vb} {vt} 
  almak
  abbekommen
  {vb} {vt} 
  almak
  aufgreifen
  {vb} {vt} 
  hız almak
  anlaufen
  {vb} {vi}