Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    deney arazisi
    Versuchsgelände
    {sub} {n}