Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    ultrason muayenesi
    Ultraschalluntersuchung
    {sub} {f}