Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    günlük tutan kimse
    Tagebuchschreiber
    {sub} {m}