Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  para biriktiren
  Sparer
  {sub} {m} 
  tasarruf sahibi
  Sparer
  {sub} {m}