Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    radyo teleskop
    tech.
    Radioteleskop
    {sub} {n}