Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    radar istasyonu
    Radarstation
    {sub} {f}