Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    leş kargası
    zool.
    Rabenkrähe
    {sub} {f}