Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  acı
  {noun}
  die Qual
  {noun} {f}
  azap
  {noun}
  die Qual
  {noun} {f}
  dert
  {noun}
  die Qual
  {noun} {f}
  eziyet
  {noun}
  die Qual
  {noun} {f}
  işkence
  {noun}
  die Qual
  {noun} {f}
  üzüntü
  {noun}
  die Qual
  {noun} {f}

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  duman
  {noun}
  der Qualm
  {noun} {m}
  acılar
  {noun} {pl}
  die Qualen
  {noun} {pl}
  medüz
  {noun}
  zool.
  die Qualle
  {noun} {f}
  denizanası
  {noun}
  zool.
  die Qualle
  {noun} {f}
  işkenceler
  {noun} {pl}
  die Qualen
  {noun} {pl}
  tütmek
  {vb} {vi}
  qualmen
  {vb}
  dumanlı
  {adj}
  qualmig
  {adj}
  acı verici
  {adj}
  qualvoll
  {adj}
  rahatsız edici
  {adj}
  qualvoll
  {adj}
  kalite
  {noun}
  die Qualität
  {noun} {f}
  nitelik
  {noun}
  Qualität
  {noun}
  özellik
  {noun}
  die Qualität
  {noun} {f}
  nitel
  {adj}
  qualitativ
  {adj}
  işkence etmek
  {vb}
  quälen
  {vb} {vt}
  kendini çok yormak
  {vb}
  quälen
  {vb} {vt}
  rahatsız etmek
  {vb}
  quälen
  {vb} {vt}
  işkenceci
  {noun}
  der Quäler
  {noun} {m}
  kalite
  {noun}
  die Qualitäten
  {noun} {pl}
  nitelik
  {noun}
  Qualitäten
  {noun}
  özellik
  {noun}
  die Qualitäten
  {noun} {pl}