Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    bitki genetiği
    Pflanzengenetik
    {sub} {f}