Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  bezir yağı
  {sub} 
  constr.
  Leinöl
  {sub} {f} 
  altr.
  keten yağı
  Leinöl
  {sub} {n}