Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    depo işçisi
    Lagerarbeiter
    {sub} {m}