Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    dükkan kasası
    Ladenkasse
    {sub} {f}