Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    bakır su ısıtıcısı
    Kupferkessel
    {sub} {m}