Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    esir kampı
    mil.
    Kriegsgefangenenlager
    {sub} {n}