Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    damıtılmış su
    Kondenswasser
    {sub} {n}