Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    Kandiliniz mübarek olsun
    rel.
    Möge Ihr Kandilabend gesegnet sein