Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    rıhtım duvarı
    Kaimauer
    {sub} {f}