Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    adli infaz kurumu
    Justizvollzugsanstalt
    {sub} {f}