Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    yıllık prim
    Jahresprämie
    {sub} {f}