Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    net dönem zararı
    Jahresfehlbetrag
    {sub} {m}