Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    yıllık gelir
    Jahreseinkommen
    {sub} {n}