Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    yılın başından
    Jahresbeginn
    {sub} {m}