Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    esir kampı
    Gefangenenlager
    {sub} {n}