Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    safra taşı hastalığı
    med.
    Gallensteinleiden
    {sub} {n}