Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    havlıcan kökü
    bot.
    Galgantwurzel
    {sub} {f}