Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    teknik terim
    Fachwort
    {sub} {n}