Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    hasat işçisi
    Erntearbeiterin
    {sub} {f}