Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  nefs
  Ego
  {sub} {n} 

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  egoizm
  Ichsucht
  {sub} {f} 
  egoist
  Egoistin
  {sub} {f} 
  bencil
  Egoist
  {sub} {m} 
  ego tribi
  Egotrip
  {sub} {m} 
  kendine düşkün insan
  Egomane
  {sub} {m} 
  bencillik Egoismus
  kendine hayranlık
  Egomanie
  {sub} {f} 
  bencilce
  egoistisch
  {adj} 
  egosantrik
  egozentrisch
  {adj} 
  benmerkezcilik
  Egozentrik
  {sub} {f} 
  benmerkezci
  Egozentriker
  {sub} {m}