Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  etki
  Effekte
  {sub} {pl} 

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  menkul değerler ticareti
  Effektenhandel
  {sub} {m}