Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    işletme personeli
    Betriebspersonal
    {sub} {n}