Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  iş piyasası
  Arbeitsmarkt
  {sub} {m} 
  işgücü piyasası
  Arbeitsmarkt
  {sub} {m} 
  işçi piyasası
  Arbeitsmarkt
  {sub} {m}