Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    eski asit
    chem.
    Altsäure
    {sub} {f}