Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  das ısı tesisi
  {noun}
  Wärmewerk
  {noun} {n}

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  die taşıma tesisi
  {noun}
  Transportanlage
  {noun} {f}
  die atık su tesisi
  {noun}
  Abwasseranlage
  {noun} {f}
  die test tesisi
  {noun}
  Versuchsanlage
  {noun} {f}
  die sağlık tesisi
  {noun}
  Gesundheitseinrichtung
  {noun} {f}
  die kaplıca tesisi
  {noun}
  Kureinrichtung
  {noun} {f}
  die işleme tesisi
  {noun}
  Aufbereitungsanlage
  {noun} {f}
  die eğitim tesisi
  {noun}
  Ausbildungseinrichtung
  {noun} {f}
  die savunma tesisi
  {noun}
  mil.
  Verteidigungsanlage
  {noun} {f}
  das içme tesisi
  {noun}
  Trinkgelage
  {noun} {n}
  die şişeleme tesisi
  {noun}
  tech.
  Flaschenabfüllanlage
  {noun} {f}
  die liman tesisi
  {noun}
  Hafenanlage
  {noun} {f}
  die deney tesisi
  {noun}
  Pilotanlage
  {noun} {f}
  die kimya tesisi
  {noun}
  Chemieanlage
  {noun} {f}
  die drenaj tesisi
  {noun}
  Entwässerungsanlage
  {noun} {f}
  die üretim tesisi
  {noun}
  Produktionsanlage
  {noun} {f}
  die telefon tesisi
  {noun}
  Telefonanlage
  {noun} {f}
  die reaktör tesisi
  {noun}
  Reaktoranlage
  {noun} {f}
  die bertaraf tesisi
  {noun}
  tech.
  Entsorgungseinrichtung
  {noun} {f}
  der konaklama tesisi
  {noun}
  Beherbergungsbetrieb
  {noun} {m}