Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    ışık kalemi
    Lichtstift
    {sub} {m}