Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    ışığa duyarlılık
    Lichtempfindlichkeit
    {sub} {f}