İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  ürünler
  Produkte
  {sub} {pl} 
  ara ürün
  min.
  Zwischenprodukt
  {sub} {n} 
  ham ürün
  Roherzeugnis
  {sub} {n} 
  ana ürün
  Hauptprodukt
  {sub} {n} 
  yan ürün
  Nebenprodukt
  {sub} {n} 
  ürün adı
  econ.
  Produktbezeichnung
  {sub} {f} 
  ham ürün
  Rohprodukt
  {sub} {n} 
  yeni ürün
  Produktneuheit
  {sub} {f} 
  ürün kodu
  {sub} 
  Artikelnummer
  {sub} {f} 
  ürün grubu
  Artikelgruppe
  {sub} {f} 
  ürün grubu
  Produktgruppe
  {sub} {f} 
  ürün testi
  Warentest
  {sub} {m} 
  ürün alışı
  Wareneinkauf
  {sub} {m} 
  ürün fiyatı
  econ.
  Warenpreis
  {sub} {m} 
  ürün trafiği
  Warenverkehr
  {sub} {m} 
  ürün bilgisi
  Produktinformation
  {sub} {f} 
  ürün listesi
  Warenverzeichnis
  {sub} {n} 
  ürün planlama
  Produktplanung
  {sub} {f} 
  ürün toplamak Ernten
  tarımsal ürün
  Agrarerzeugnis
  {sub} {n}