Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    çiğnemek
    überfahren
    {vb} {vt} 
    ezmek überfahren