Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    nakledilmiş
    überführt
    {adj}