Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    kapasitesini aşmış
    überbelegt
    {adj}