Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    üç tekerlekli
    dreirädrig
    {adj}