Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  üçüncü dritt
  üçüncü
  Dritter
  {sub} {m} 
  üçüncü drittens
  üçüncü
  Dritte
  {sub} {m} 

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  üçüncüsü
  Dritten
  {sub} {pl} 
  on üçüncü dreizehnten
  üçüncü ülke
  pol.
  Drittland
  {sub} {n} 
  üçüncü ülke
  Drittstaat
  {sub} {m} 
  üçüncü ülke düzenlemesi
  pol.
  Drittstaatenregelung
  {sub} {f}